Zuglói Adventista Gyülekezet

Szombaton

Szerdánként

Miért szeretem a zuglói gyülekezetet?

Regionális egyházvezetőként az a dolgom, hogy 30 lelkész munkáját koordináljam, miközben 56 helyi gyülekezetet gondoznak. Ez teljesen kitöltené az életemet, de vak nem vezethet világtalant. Ez a gyülekezet számomra a látást jelenti gyakorlati teológiából.

Tamási Áron szerint azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Számomra ez a gyülekezet a nagy család, ahol nemcsak a hivatásomat gyakorlom, hanem otthon vagyok benne. Otthon vagyok, a családommal együtt, mert itt sem tökéletes minden, mégis jó ide tartozni.

Lelkészi hitvallásom, hogy egy keresztény gyülekezet legyen konzervatív az értékrendjében és mai, érthető a megjelenésében. Ha valaki belép ide, hamar látni fogja mindkét törekvést. Amikor igét hirdetek, igyekszem a Bibliát érthetővé, a mai ember számára relevánssá tenni.

Szeretem a gyülekezetet, mert a gyülekezet szereti a gyerekeket. Ugyanakkor az idősebbek és a fiatal felnőttek is szót kapnak. Szeretem a sokszínűséget, a nyüzsgést, a változatosságot. Ez a gyülekezet erről szól, mert él.

Szeretem a gyülekezetet, mert nyitott. Nem zártkörű klub, hanem befogadó. Programjai megszólítják a keresőket, alternatívát biztosít azoknak, akik szeretik a Bibliát, de nem találják a helyüket egy hagyományőrző gyülekezetben.

Szeretem a gyülekezetet, mert nem kell egyszemélyben vezetni. A teamben sok tehetséges ember van, akikkel megoszthatom a felelősséget. Akinek megoldást jelent egy megértő közösség, aki a gyermeke számára Bibliából tanuló kortársakat keres, akinek imára, látogatásra, lelkigondozásra, személyes (vagy skypeos) Biblia-tanulmányozásra, vagy biblikus igehirdetésekre van szüksége, jó helyen jár.

Szeretettel várunk a Zuglói gyülekezetben!

Dr. Ősz-Farkas Ernő

Lelkipásztor
Dunamelléki Egyházterület elnöke